De internet consultatie

De Rijksoverheid consulteert burgers over de voorgestelde wetswijziging van de Wet aanpassing vermelding geslacht in de geboorteacte, de ‘transgenderwet’.


Het voorstel luidt:
“Wijziging procedure vermelding geslacht in geboorteakte:
1. De deskundigenverklaring vervalt.
2. Personen van zestien jaar en ouder kunnen terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats voor een eerste of tweede wijziging.
3. Een volgende wijziging kan via de rechtbank.
4. Ook voor kinderen jonger dan zestien jaar wordt het mogelijk de vermelding van het geslacht te wijzigen. Dit kan via de rechtbank.”

De vraag die wordt gesteld, is:
Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?

Je kunt de internetconsultatie invullen (LET OP BEPERKT AANTAL WOORDEN).

Beter is het om een bijlage (WORD DOCUMENT)te maken waarin je jouw zorgen benoemt.
Je kunt de consultatie invullen zonder dat iedereen je naam zit, let erop dat je dan ergens een vinkje moet uitzetten.

We hebben een aantal voorbeeldbrieven gemaakt, verschillend van toon, die je kunnen helpen bij het formuleren van je reactie.

Voorbeeldbrief 1: een zeer uitgebreide inventarisatie van de te voorziene problemen gevolgd door een aantal vragen aan de minister

Voorbeeldbrief 2: een persoonlijk pleidooi: bestaat het woord vrouw straks nog wel en heeft het nog betekenis?

Voorbeeldbrief 3: een wat cynische opsomming van wie er baat kan hebben bij de wetswijziging en inventarisatie van enkele gevaren voor vrouwen en een oproep aan politieke partijen om het woord vrouw betekenis te geven.

Voorbeeldbrief 4: bericht van een verontruste ouder: met 16 mag een kind niet drinken, niet stemmen en geen tattoo, maar wel zijn geslacht veranderen? Ouders worden buiten spel gezet.


%d bloggers liken dit: