Voorbeeldbrief 1

Voorbeeldbrief 1:
uitgebreide inventarisatie van de situatie en vragen aan de minister

Je kunt delen uit de brief overnemen of de hele brief gebruiken.

Dit voorstel van de minister baart mij ernstige zorgen en ik heb er vele vragen bij.

Bij aanname van de voorgestelde wetswijziging houdt dat in de praktijk in dat iemand zonder deskundigenverklaring, zonder te leven als iemand van het gewenste geslacht, zonder hormonen te gebruiken en zonder voltooide transitie op papier van geslacht kan veranderen. Dit maakt het ‘wijzigen van geslacht’ aanzienlijk eenvoudiger en hiermee wordt het een administratieve handeling.

Het vereenvoudigen van het wijzigen van geslacht op papier lijkt wenselijk voor een beperkte groep mensen. Uit nieuwsberichten en onderzoeken blijken nadelen aan de zelfidentificatie te kleven. Het is de vraag of er wetten gewijzigd moeten worden om tegemoet te komen aan de wensen van een hele kleine groep mensen (0,01% van de bevolking). Het wijzigen van wetten kan immers gevolgen hebben voor de rest van de bevolking.


De versoepeling van de Transgenderwet heeft vooral consequenties voor de rechten en de vrijheid en veiligheid van vrouwen.

Gevolgen voor de fysieke veiligheid van vrouwen

Een man die feitelijk lichamelijk man is, kan nu op papier in een ‘vrouw’ veranderen. Hij kan dan, ondanks het feit dat hij lichamelijk een man is, als ‘vrouw’ een beroep doen op de anti-discriminatie-wetgeving en hij kan toegang eisen tot vrouwendomeinen, waar vrouwen zich voorheen (fysiek) veilig konden voelen, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen, vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, vrouwensportscholen, vrouwendagen bij de sauna en vrouwengevangenissen.

De zelfidentificatie van geslacht maakt het zelfs mogelijk dat een man die veroordeeld is voor verkrachting of andere geweldsmisdrijven tegen vrouwen, zich gaat identificeren als vrouw om vervolgens zijn straf uit te zitten in een vrouwengevangenis. Dit terwijl hij lichamelijk nog een man is en dus een bedreiging vormt voor de veiligheid van vrouwen die in de gevangenis geen kant op kunnen. In het buitenland worden geweldsincidenten gemeld van trans-geïdentificeerde mannen tegen vrouwen in vrouwenkleedkamers (van bijvoorbeeld zwembaden en dancings), in blijf-van-mijn-lijfhuizen en in vrouwengevangenissen.

Gevolgen voor vrouwensportcompetities

Vrouwen hebben gestreden voor aparte vrouwencompetities om eerlijke competitie mogelijk te maken. Mannen kunnen als gevolg van de voorgestelde wetswijziging deelname eisen aan vrouwensport en -competities. Daarmee komt er een einde aan eerlijke kansen voor vrouwen onderling. Vrouwen zijn fysiek immers minder sterk dan mannen hebben. Er worden in steeds meer sporten trans-geïdentificeerde mannen toegelaten tot vrouwencompetities en wereldwijd worden records in vrouwencompetities door mannenlijven verbroken.

Gevolgen voor minderjarige kinderen

Bij aanname van de versoepeling van de wet kunnen kwetsbare kinderen in moeilijke periodes van hun (pre)puberteit met de bijbehorende identiteitsconflicten op zeer jonge leeftijd moeilijke beslissingen nemen over geslachtswijziging op papier. Dit kan vanaf 16 jaar zonder toestemming van de ouders, zonder onderzoek van een deskundige naar de oorzaken van de genderdysforie. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar kunnen bij de rechter een verzoek om geslachtswijziging indienen.

Peer-pressure, de huidige trend om transgender te zijn en de mogelijkheid om op eenvoudige wijze op papier het geslacht te veranderen zal kunnen leiden tot een toename van ‘transgender’ kinderen die na de geslachtswijziging op papier daadwerkelijk in transitie willen. Kinderen kunnen niet overzien wat de negatieve gevolgen van de transitie zijn o.a. levenslang hormonen moeten slikken, mogelijk complicaties na operaties, blijvende onvruchtbaarheid en geen normaal seksleven. 

De langetermijneffecten van het slikken van hormonen zijn nog onbekend. Dat betekent eigenlijk dat er op kwetsbare kinderen wordt geëxperimenteerd. Bovendien wordt door artsen de indruk gewekt dat het gebruik van hormonen en een geslachtswijziging een oplossing is voor de problemen die het ‘transgender’ kind ervaart.
Dit terwijl onderzoek en behandeling bij een therapeut, psycholoog en/of psychiater in de meeste gevallen de beste optie is. Uit verschillende studies blijkt immers dat er verschillende oorzaken kunnen zijn van genderdysforie en dat meer dan 85% van de transgenders die zich voor en tijdens hun puberteit identificeren met het andere geslacht uiteindelijk tevreden is met het geboortegeslacht. 

Wij hebben naar aanleiding van bovenstaande gevolgen vragen aan u over het recente voorstel van  tot verdere versoepeling van de Transgenderwet:

  • Welk onderzoek is gedaan naar de mogelijke consequenties van deze wet voor de vrijheid en veiligheid van vrouwen?
  • Wat maakt dat kinderen vanaf 12 jaar in staat geacht worden tot het nemen van een vergaande beslissing als geslachtswijziging, terwijl deze kinderen in Nederland niet in staat worden geacht tot stemmen?
  • Is er onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van het buitenspel zetten van ouders van transgender kinderen? Wat waren de resultaten van dit onderzoek? 
  • Hoe heeft de minister de afweging gemaakt tussen de belangen van vrouwen en de belangen van transgenders om erkend te worden in het gender waarmee zij zich identificeren?
  • Nu mannen die enkel op papier vrouw zijn, kunnen zij dan ook toegang eisen tot alle specifieke voorzieningen voor vrouwen? Denk aan vrouwensport, vrouwenopvang, Blijf van mijn Lijf-huizen en de vrouwengevangenis. Of worden er nog specifieke beschermingen voor vrouwen als sekse toegevoegd aan deze wetswijziging?
  • Welke bescherming wordt geboden aan vrouwen in gevangenissen nu mannen die veroordeeld zijn wegens geweldsmisdrijven tegen vrouwen door deze wet toegang kunnen krijgen tot vrouwengevangenissen?
  • Door deze aanpassingen kunnen mannelijke sporters toegang krijgen tot vrouwencompetities in sport, waar zij fysiek in het voordeel zijn en waar vrouwen dus geen eerlijke kans hebben om te winnen in hun eigen competitie. Is dat in deze overwegingen meegenomen, of komt er nog aanvullende wetgeving gericht op het beschermen van vrouwensport?
  • Wat maakt dat het wijzigen van het geslacht enkel op papier en dus strijdig met de feitelijke realiteit anders wordt gezien dan de wijziging van de leeftijd op het paspoort, waarover de rechter onlangs in de zaak van Emile Ratelband besloten heeft, dat “een wijziging van een geboortedatum ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen heeft” en dat “juiste informatie voorop moet staan”?
  • Waarom kijkt de minister anders naar de maatschappelijke en juridische gevolgen van een wijziging in het feitelijke geslacht dan naar de maatschappelijke en juridische gevolgen van een wijziging in de feitelijke leeftijd of lengte?
  • Veranderingen in het geboorteregister en het paspoort die niet zijn gebaseerd op feiten, maar de biologische feiten zelfs tegenspreken, zie ik als , terwijl er sprake is van falsificatie van de feiten en dus van valsheid in geschrifte?

Ga hier naar de consultatie om je mening te geven over de voorgestelde wetswijziging.

Gepubliceerd door vrouwenrechtenveiligheid

De initiatiefgroep van de petitie Vrouwenrecht en veiligheid is bezorgd over de implicaties van de nieuwe wetswijziging geslacht geboorteakte

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: